Noboribetsu, Hokkaido prefecture, Japan

Noboribetsu 1

Noboribetsu 2

Noboribetsu 3

Colourful mineral deposits around a volcanic lake. Noboribetsu, Hokkaido prefecture,  Japan.